A. Le Coq

Maakond Tartumaa Tööstusharu Toiduainetööstus Ettevõtte aadress Laulupeo puiestee 15, 51007 Tartu, Eesti Saadud toetussumma €1 223 427 Projekti kogumaksumus €2 717 700

Projekti käigus rajatakse AS A. Le Coqi Tartu tehasesse uus heitveesüsteem puhvermahutite ja anaeroobse kääritiga. Projekt on vajalik, kuna selle abil on võimalik muuta tehas senisest ressursisäästlikumaks ja keskkonnasõbralikumaks. Projekti abil rajatav tööstusliku heitvee käitis võimaldab asendada aastas ca 184 930 m3n maagaasi kohapeal toodetud biogaasiga ning vähendada reovee hulka suunatava tootmisjääkide osa kuni 80% .

Projekti käigus paigaldatakse AS A. Le Coqi Tartu tehases katlamajja kondensatsioon-ökonomaiser. Projekt muudab tehase tööd senisest ressursisäästlikumaks ja keskkonnasõbralikumaks. Projekti abil on võimalik suunata kasutusse ca 646 MWh heitsoojust aastas. Samuti vähenevad projekti teostamisel AS A. Le Coqi NOx heitkogused 4,4% võrra.

AS A. Le COq detailne ressursiaudit. Projekti käigus analüüsitakse ettevõtte Tartu tootmiskompleksi ressursikasutust ja selle muutumise dünaamikat. Koostatakse ettepanekud koos majandusarvutustega loodusressursside kokkuhoiuks.