OÜ Merinvest

Maakond Saaremaa Tööstusharu Keemia- ja plastitööstus Ettevõtte aadress Saadu, Küdema, 93622 Saare maakond, Eesti Saadud toetussumma €7 450 Projekti kogumaksumus €14 900

Projekti raames koostatakse OÜ Merinvest energia- ja ressursiaudit, mille tulemusena kaardistatakse ära ettevõtte energia- ja ressursivood, otsitakse lahendusi tootmise pudelikaeltele ning analüüsitakse erinevaid energia- ja ressursisäästumeetmeid.