Jäätmete ringlussevõtt ja korduskasutuseks ettevalmistamine meede

Toetuse andmise eesmärk on Eestis tekkivate jäätmete ringlussevõtu ja korduskasutuseks ettevalmistamise suurendamine keskkonna kaitsmiseks.

Toetatavad tegevused on:

 1. jäätmejaamade ja –majade rajamine, laiendamine ja inventari soetamine;
 2. ​jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamine, sh korduskasutuskeskuse rajamine ja inventari soetamine;
 3. liigiti kogutud jäätmete ringlussevõtt;
 4. liigiti kogutud jäätmete ringlussevõtu ettevalmistamine, kui ringlussevõtt on tõendatud.

Loe lähemalt

 

Finantseerimine maakondade kaupa

Klikka nimetusel

  {% for region in regionlist %}
 • {{region.title}}
   {% for item in list %} {% if item.options.region == region.id %}
  • {{ item.title }}
  • {% endif %} {% endfor %}
 • {% endfor %}