Jäätmete ringlussevõtt ja korduskasutuseks ettevalmistamine meede

Toetuse andmise eesmärk on Eestis tekkivate jäätmete ringlussevõtu ja korduskasutuseks ettevalmistamise suurendamine keskkonna kaitsmiseks.

Toetatavad tegevused on:

  1. jäätmejaamade ja –majade rajamine, laiendamine ja inventari soetamine;
  2. ​jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamine, sh korduskasutuskeskuse rajamine ja inventari soetamine;
  3. liigiti kogutud jäätmete ringlussevõtt;
  4. liigiti kogutud jäätmete ringlussevõtu ettevalmistamine, kui ringlussevõtt on tõendatud.

Loe lähemalt