Keskkonnajuhtimissüsteem EMAS

EMAS (Eco - Management and Audit Scheme) on Euroopa Liidu keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteem.

Keskkonnajuhtimissüsteem on osa organisatsiooni juhtimissüsteemist. See kujutab endast organisatsiooni tegevusest tuleneva keskkonnamõju kontrollimist, vähendamist ja ennetamist ning seeläbi konkurentsivõime parandamist. EMASi eesmärk on propageerida organisatsioone üha enam pöörama tähelepanu keskkonnasäästlikule tegevusele, luues ja rakendades keskkonnajuhtimissüsteeme.

Eestis on hetkel kehtiv EMAS registreering neljal organisatsioonil:

  • Eesti Energia AS Iru Elektrijaam
  • AS Tallinna Vesi
  • Keskkonnaamet
  • Keskkonnaministeerium

Tutvu lähemalt nende EMASi raames koostatud keskkonnaaruannetega.

Eesti Energia

Keskkonnajuhtimissüsteemi EMAS rakendamine Eesti Energia Iru tehases.

 

Tallinna Vesi

Keskkonnajuhtimissüsteemi EMAS rakendamine ettevõttes Tallinna Vesi.