Humana Estonia OÜ

Humana Estonia OÜ on 2000. aastal Soome ja Leedu sõsaorganisatsioonide poolt loodud ettevõtte. Humana tegeleb kasutatud rõivaste ja jalanõude kogumisega, sorteerimisega ning jaemüügiga nende kauplustes. Ettevõtte eesmärk on kasutatud asjade müügi abil koguda vahendid ülemaailmsete arengukoostööprojektide rahastamiseks. Läbi Humana People to People rahvusvahelisevõrgustiku toetakse müügist saadud tuluga haridust, tervist ja kogukonnaga seotud arenguprojekte neljas riigis. Võrgustik ühendab 30 mittetulundusühingut, kes lahendavad humanitaar-, sotsiaal- ja keskkonnaprobleeme.

Alates 2007. aastast tegeleb jaemüügi ja sorteerimisega Humana Sorteerimiskeskus OÜ ja teadlikkuse tõstmisega MTÜ Humana Estonia OÜ. Humana sorteerimiskeskus asub Tänasilma tehnopargis ning nädalas sorteeritakse kuni 100 tonni riideid.

Kauplused

Kokku on Humana kauplusvõrgustikus 23 poodi 11 Eesti linnas. Kauplused asuvad: Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas, Jõhvis, Rakveres, Haapsalus, Kuressaares, Viljandis, Valgas ja Võrus.

Humana pood Port Artur keskuses

 

Konteinervõrgustik

Humana Estonia OÜ tegeleb ka kasutatud rõivaste ja jalanõude kogumisega ja taaskasutusse suunamisega. Üle Eesti on paigutud riidekonteinerid, kuhu on võimalik viia terveid ja puhtaid riideid, jalanõusid, mänguasju ja tekstiili. Et riideid ei määrduks, oleks vajalik need enne konteinerisse viimist kotti panna. Konteinerisse ei tohi panna määrdunuid, katkiseid, niiskeid, kasutuskõlbmatuid ning tugeva lõhnaga esemeid, tehnikat, raamatuid, nõusid, mänguasju ja muud olmeprügi. Mitte sobivad asjad saab viia Tallinna Jäätmekeskusele kuuluvatesse välikonteineritesse, mille eest vastutab samuti Humana Estonia.

Konteineritesse toodud riided, mis on vastava kvaliteediga ja sobivad veel kandmiseks suunatakse müüki Humana poodiesse või annetatakse partenerorganisatsioonidele Aafrikas. Riided, mis enam kandmiskõlblikud ei ole suunatakse ümbertöötlemisse, enamasti Pakistani.

Kus konteinerid asuvad?

Harjumaal, Tartus, Kurressaares, Orissaares, Muhul, Põlvas, Järva-Jaanis, Paides, Türil, Viljandis ja Rakveres.

Humana konteinerid

 

Rohkem informatsiooni Humana Estonia OÜ kohta leiad nende kodulehelt.