VKG Kaevandused

Maakond Ida-Virumaa Tööstusharu Mäetööstus Ettevõtte aadress Järveküla tee 14, Kohtla-Järve, 30328 Ida-Viru maakond, Eesti Saadud toetussumma €4 935 Projekti kogumaksumus €9 870

VKG Kaevandused OÜ detailse energia- ja ressursiauditi eesmärgiks on analüüsida põhjalikult tänast
ressursside kasutust, selgitada välja potentsiaalsed säästumeetmed, tuua esile
täiendavaid uuringuid vajavad kohad ning luua eeldused edasisteks energia- ja
ressursisäästuprojektide välja töötamiseks.