Projektid

Siia lehele on koondatud erinevad ringmajandusega seotud projektid. 

PACKGDEPO

PACKGDEPO - pandipakendi alase teadlikkuse tõstmine ja strateegilise lähenemise loomine Eesti-Läti pandipakendi süsteemide ühtlustamisele.

Ringmajanduse võimekuse tõstmine

Projekti eesmärk on liikuda Eesti ringmajanduse raamistiku väljatöötamise suunas, sh suurendades avalikkuse teadlikkust ringmajandusest kui ka võimalikkusest integreerida ringmajanduse kontseptsiooni inimeste igapäeva elu osaks. Projekt aitab kaasa ka inimeste tarbimiskäitumise muutmisele

https://ringmajandus.envir.ee/et/projekt-ringmajanduse-voimekuse-tostmine