Eesti tarbimisjärgsed rõiva- ja tekstiilivood

Põhjamaadel on antud valdkonnas pikaaegne kogemus, välja arendatud tehnoloogilisi innovatsioone ja erinevaid lahendusi tekstiilide kogumiseks, sorteerimiseks, taaskasutuseks ja ümbertöötlemiseks, millest on abi Baltikumi ringse tekstiilisüsteemi välja arendamisel ja juurutamisel.

Projekti vältel tuuakse Põhjamaade teadmised Balti regiooni, et jõuda ühisele arusaamale kasutatud tekstiilide voogudest, luua alused Põhjamaade ja Baltikumi sidusrühmade koostööks, et tekitada ühine ringmajanduslik tekstiilivaldkond.

Projekti eesmärgid

  • Suurendada Balti riikide teadmisi seoses tekstiiljäätmete tekke ennetamise ja vähendamisega
  • Suurendada sidusrühmade suutlikkust koguda suuremas koguses jäätmeid
  • Suurendada suutlikkust tekstiilijäätmete ringlussevõtuks ja ümbertöötlemiseks
  • Töötada välja tõhusad poliitilised meetmed ringse tekstiilisüsteemi suunas liikumiseks

Põhjamaadel on antud valdkonnas pikaaegne kogemus, välja arendatud tehnoloogilisi innovatsioone ja erinevaid lahendusi tekstiilide kogumiseks, sorteerimiseks, taaskasutuseks ja ümbertöötlemiseks, millest on abi Baltikumi ringse tekstiilisüsteemi välja arendamisel ja juurutamisel.

Projekti vältel tuuakse Põhjamaade teadmised Balti regiooni, et jõuda ühisele arusaamale kasutatud tekstiilide voogudest, luua alused Põhjamaade ja Baltikumi sidusrühmade koostööks, et tekitada ühine ringmajanduslik tekstiilivaldkond.

Projekti partnerid:

SEI Tallinn (juhtpartner)
Green Liberty (Läti)
Resources for Sustainable Development (Leedu)
PlanMiljø (Taani)