Euroopa ringmajanduse strateegiline teaduse ja innovatsiooni kava

Kava valmis läbi laiapõhjaliste konsultatsioonide erinevate osapooltega. Selle eesmärgiks on aidata teadus- ja innovatsiooniprogramme rahastavaid ja koordineerivaid asutusi ringmajandusalaste prioriteetide seadmisel ja ühiste programmide koostamisel, et toetada Euroopa üleminekut ringmajandusele. Kava on ka aluseks arendatavale ringmajanduse programmide ühisplatvormile: EU Circular Cooperation Hub.