Tööstus2030

Riigi tööstuspoliitika suuniste määratlemiseks ja elluviimiseks loodud Tööstus 2030 koostöökogu loodab tänavu kaardistada finantsprobleemid, leida tööstusele sisendid Eesti kliima- ja energiapoliitikas ja sõnastada tööstussektori kompetentsivajadused.

Järgmisel kohtumisel
Osalemiseks registreeri end läbi veebivormi

Tööstus 2030 protsessi juhib majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM), mis omakorda asutas arvukatest spetsialistidest koosneva Tööstus 2030 ekspertnõukogu, mille ülesanne on edendada tööstusvaldkonna kitsaskohti ja nende ületamiseks vajalike meetmete rakendamist käsitleva tööstuspoliitika rohelise raamatu suuniste elluviimist. Ekspertnõukogusse kuulub tosinkond tööstusvaldkonna spetsialisti, erialaliitude esindajat ja valitsusametnikku. Lisaks on Tööstus 2030 raames loodud erinevaid sektori valdkondi käsitlevad töörühmad.

Ekspertnõukogu ülesanne on ühest küljest tööstuse jaoks oluliste teemade väljasõelumine ja lahenduste leidmine koostöös erialaliitudega ja teisalt tööstusele oluliste väljakutsete sidumine erinevate valitsusasutuste haldusala teemadega.

tööstus

Anu Kull märgib, et praeguseks pea kaks aastat toimunud Tööstus 2030 koostöökogu tegevuse üks peamisi eesmärke on tuua tööstuses valitsevad probleemid lähemale otsustajatele ehk siis valitsusele ja poliitikutele.

Aga arenguruumi on veel küllaga, sest kui praegu jõuavad koostöönõukogu ettepanekud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, siis vaja oleks nõukogus poliitika kujundamiseks tehtud soovitused, arvamused ja vaated n-ö valideerituna ka teistesse ministeeriumidesse, ametiasutustesse ja huvigruppidesse.


“Koostöökogu tegevuse formaat on selline, et aasta jooksul on sellel neli töögruppi, kõigil liikmetel on oma osalemise graafik teada ning iga töögrupp vormistab oma teemal memorandumi, mis läheb arutamiseks ekspertkogu ette. Seal juba tehakse parandused ning see dokument peaks jääma siis edaspidiseks üldiseks arvamusavalduseks,” selgitab Kull. “Igapäevases elus annab roheline raamat suuna ehk et meile on oluline näiteks tööstuse lisandväärtuse loomine ja ka konkurentsivõime tugevdamine. Aga kui sealt edasi täpsemaks minna, siis TPRRis pole sõnagi juttu ringmajandusest ega kliimaneutraalsusest, need on viimase paari aastaga juurde tulnud teemad, mis aga puudutavad otseselt edasisi arenguid ja plaane.”

 


Selleks, et Tööstus 2030 koostöökogu tegevuste hulka kuuluks ka ringmajandus on MKM valmis kaasama laiemat huvirühmade koosseisu, et leida võimalikke koostööpunkte.

Kui soovid rohkem infot, siis kirjuta meile läbi veebivormi