Raport: Jäätmeteta linnad

See aruanne on ka näide sellest, kuidas need kogukonnad/linnad ja vallad on välja töötanud ja rakendanud ambitsioonikad strateegiad ja poliitikad, et vähendada tekkivate jäätmete hulka. Selles ülevaates antakse teada, kui kasulik saab olla kohaliku tasandi jäätmeteta teekonna käivitamine kogukondadele.

Leheküljel 41 on välja toodud ka meie oma enda pealinna, Tallinna näide. Tallinn keelas 2019 aastal ühekordsete toidunõude kasutamise avalikel üritustel. Loe ka teiste riikide parimate näidete kohta ning mõtleme koos, kuidas neid Eesti kontekstis rakendada.