Rocknord OÜ

Maakond Harjumaa Tööstusharu Mäetööstus Ettevõtte aadress Laki 11, 12915 Tallinn, Eesti Saadud toetussumma €602 600 Projekti kogumaksumus €1 727 000

Tööstuses ressursside säästmisele ja tõhusamale kasutamisele suunatud terviklike tehniliste meetmete juurutamine (§ 29 lg 3 p 2); Projekti eesmärk on vastavuses teostatud detailse ressursiauditi ja selles toodud soovitustega. Käesoleva projekti eesmärk on ettevõtte tootmisüksusesse nr 1 teostatav investeering (purusti, sõel, laadur), millega suurendatakse ettevõtte ressursitõhusust, hoides kokku kütust ja vähendades fraktsiooni 0-4mm ehk tootmisjääkide teket. Nimetatud projekti elluviimisel suureneb ressursitootlikkuse kasv 34,99%, ressursikasutuse paranemine ehk suhteline ressursidääst 25,9% . Täpsemad arvutused ja andmed on toodud lisatud OÜ Rocknord energia-ja ressursiauditis.

OÜ Rocknord ressursitõhususe projekti eesmärgiks on energiasäästu rakendamine tootmises. Käesoleva projekti raames soetatakse uus hübriidlaadur, millega vahetatakse välja olemasolev, innovaatilisema, ökonoomsema ja keskkonnasäästikuma vastu.