Siidrikoda

Maakond Põlvamaa Tööstusharu Toiduainetööstus Ettevõtte aadress Siidrikoda, Valgjärve, 63419 Põlva maakond, Eesti Saadud toetussumma €122 050 Projekti kogumaksumus €385 000

Ressursitõhususe investeeringuga muutub Siidrikoda OÜ tootmine tänu püreeliini (koos aurugeneraatoriga) paigaldamisele ressursisäästlikumaks, kiiremaks ja suuremahulisemaks. Projekti tulemusena saavutab ettevõte võimekuse tootmises tekkivate kõrvalsaaduste (kuiva õunamassi) kasutamiseks neist uue kõrgema lisandväärtusega toodangu (püree) tootmiseks.