Avanes Keskkonnaprogrammi I taotlusvoor

Ringmajanduse programmi esimeses voorus on võimalik toetust taotleda keskkonnakorralduse, maapõue ning teadus- ja arendustegevuse alamprogrammides.  

Alamprogrammide kohta leiab infot leheküljel https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/ringmajanduse-programm

Keskkonnaprogrammi taotlusvoor on avatud alates 14. veebruarist kuni 31. märts 2022 (kell 17.00)

Ringmajanduse programmi eesmärk on toetada maapõueressursside säästlikku kasutamist, maastike korrastamist, maapõueteabe korrastamist ja levitamist ning maavarade uurimisest, kaevandamisest ja kasutamisest tingitud keskkonnamõju vähendamist, ringmajanduse mudelite teket, ringmajanduse valdkonnas teadlikkuse parandamist ning jätkusuutliku tarbimise ja tootmise lahenduste väljatöötamist ja laiemat kasutust.

2022. aastal on ringmajanduse programmi eelarve 1 398 000 eurot, mis jaguneb põhivooru ja sügisese vooru vahel. Toetuse summa ühele projektile on kuni 279 600 eurot.


Toetuse taotlemine toimub alates sellest aastast E-toetuse keskkonnas. 

Kõikide toetavate tegevuste kohta leiate infot leheküljel https://kik.ee/et/toetatavad-tegevused.