Tekstiilisektor! Viimane võimalus end kirja panna!

Teeme Ära SA koos rahvusvaheliselt tunnustatud muutuse juhtimise tööriista ja disainimeetodiga CIRCO kuulutab välja koolitusprogrammi tekstiilisektoris tegutsevatele ettevõtetele, et aidata arendada ringseid tooteid ja teenuseid. See on nii innovatsiooni kui ka muutuste juhtimise programm, kuhu on oodatud juhtkonna liikmed, toote- ja teenusedisainerid ja arendusjuhid. Programmi raames tuvastame võimalusi tekstiile kestlikult enda äris kasutada moel, mis on ka äriliselt potentsiaalikas. Programmi keskmes on tuvastatud võimaluste juurutamine oma ettevõttes ja koostöö tarneahela osalistega.

Täismahus programm toimub kevadel 2023

Programm sobib ettevõtetele, kellel on huvi ja valmisolek arendada oma tegevuses välja uusi tooteid või teenuseid. Tsükli jooksul toimub kolm kohtumist, mille vahepeal on ettevõttes vaja lahendada ülesandeid, millega liigutakse ideede otsimisest konkreetse tegevusplaanini.

 

Esimene kohtumine 8. märtsil

Ringdisaini põhimõtetega tutvumine. Kadude kaardistamine lineaarses tarne-, tootmis- ja tarbimisahelas. Kaardistuse pinnalt ilmnevate äriarendusvõimaluste tuvastamine  ja väljavalimine.

Teine kohtumine 22. märtsil

Idee edasiarendus, kasutades ringdisaini strateegiaid ja tooted-mis-kestavad-ärimudeleid. Väärtuspakkumise loomine koos ärimudeli kirjeldusega, toote (ümber)disainiga ja lisateenustega.

Kolmas kohtumine 29. märtsil

Iga osaleva ettevõtte tegevuskava ettevalmistus oma idee turule toomiseks koos ajaplaani, sidusgruppide ja partneritega, kellega vajalik muutus ellu viia.

Lisainfo mirell.merirand@letsdoitfoundation.org.

REGISTREERI KEVADISSE PROGRAMMI NÜÜD 

 

Tekstiiliettevõtteid ootavad ees muutused

Kuna tekstiilitarbimine on toidu, eluaseme ja liikuvuse järel järel neljas valdkond Euroopas, mis kahjustab keskkonda ja aitab kaasa kliimamuutustele, siis on suuremad muudatused siin sektoris vältimatud. Eesmärgiks on muuta tooted vastupidavamaks, parandatavaks, korduskasutatavaks ja ringlussevõetavaks.

Euroopa Komisjon on esitanud rea ettepanekuid uute õigusnormide kohta, mille eesmärk on muuta enamus turul olevad füüsilised kaubad keskkonnasäästlikumaks, ringluspõhiseks ja energiatõhusaks. 2030. aastaks peaks Euroopa Liidus turule lastavad tekstiiltooted olema pika kasutuseaga ja ringlussevõetavad, suures osas valmistatud ringlussevõetud kiududest ja ohtlike aineteta ning toodetud sotsiaalõigusi ja keskkonda arvestaval viisil. Tarbijad peaksid saama kasutada kvaliteetseid tekstiiltooteid kauem ning kiirmood on viidud miinimumini.

Erimeetmed hõlmavad ka tekstiiltoodete disaini nõudeid, selgemat teavet, digitaalset tootepassi ja kohustuslikku laiendatud tootjavastutuse süsteemi. Samuti nähakse ette meetmeid, et vähendada mikroplasti eraldumist tekstiilist ja edendada ringluspõhiseid ärimudeleid.

Olete oodatud! 

Mirell Merirand

CIRCO programmijuht

mirell.merirand@letsdoitfoundation.org

 

Originaallehekülg