KUULA JÄRGI! Vikerraadio Ökoskoobi saade intervjueeris ringmajanduse konverentsil EXPO osalisi

5. ja 6. novembril toimus Tallinnas Ringmajanduse konverents "Tark tormab", mille eesmärk oli ettevõtjatele tutvustada ringmajanduse põhimõtteid, eesmärke ja toetavaid tegevusi. Sealhulgas näidata läbi inspireerivate näidete ja praktiliste lahenduste, miks tasub liikuda ringmajanduse ärimudelite praktiseerimise suunas. Oluline on kokku viia erinevad osapooled nagu ettevõtjad, eksperdid, avalik sektor, et ringmajanduse alaseid teadmisi jagada – süsteemimuudatust ei ole võimalik üksi saavutada!

Kristo Elias käis konverentsi EXPO alal, kus sai kõnelda erinevate ettevõtjatega, kuidas nemad ringmajanduse teemadega seotud on ja sellele kaasa aitavad. 

Kuula saadet järgi - ringmajanduse intervjuu alates 29:54 minutist