Estonian Cell AS

Keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhataja Andrus Treier kuulutasid täna välja möödunud aasta keskkonnasõbralikuma ettevõtte, kelleks osutus Estonian Cell AS. Võitja saab Keskkonnainvesteeringute Keskuselt kuni 35 000 euro väärtuses tuge, et vähendada oma keskkonnajalajälge ka tulevikus.

Estonian Cell AS on Eesti suurim biogaasi tootja, kes rajas uue aeroobse reoveepuhastusjaama, kus kasutatakse uuenduslikku jämemullitehnoloogiat, mis tagab senisest efektiivsema puhastusprotsessi ja puhtama heitvee. Seejuures annab uus reoveepuhastusjaam olulise elektrienergia kokkuhoiu.
Keskkonnaministri Rene Koka sõnul teeb eiti suurt rõõmu teeb see, et jaanuaris valitud nominendid olid kõik tugevad ja seetõttu ei olnud neist võitja välja selgitamine lihtne. „Estonian Cell paistis silma järjepidevusega, tegemist on vastutustundliku ettevõttega, kes otsib uusi võimalusi, et tegutseda loodust säästvamalt“ tunnustas keskkonnaminister aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursi võitjat.

„Estonian Cell on hea näide suurest tööstusettevõttest, kes teeb keskkonnahoidlike lahenduste kasutuselevõtuks märkimisväärseid investeeringuid,“ märkis  KIKi juhataja Andrus Treier. „Oluline on esile tõsta just järjepidevust - tunnustasime Estonian Celli sama tiitliga ka 2014. aastal. Keskkonnahoid hõlmab paljusid tegevusi alates teadlikkuse kasvatamisest kuni mahukate investeeringuteni, mis toob lõpuks ka suurima mõju. Heaks näiteks on Estonian Celli hiljutine tähelepanuväärne investeering pleegitusprotsessi ja reovee aeroobse puhastussüsteemi ümberehitamiseks, kuhu KIK ka õla alla pani. Loodame, et tiitliga kaasnev auhinnaraha innustab võitjat sama sihikindlalt jätkama ning annab head eeskuju teistele ettevõttetele keskkonnateemade põhjalikul mõtestamisel. Ootame kõiki juba järgmisel aastal konkursil osalema!“ 

Estonian Cell toodab reoveest biogaasi, kasutades anaeroobset reovee puhastustehnoloogiat, mis on eesrindlik tehnoloogia ja uuenduslik lahendus puitmassitehaste kõrval. Tegemist on Euroopa suurima anaeroobse puhastusprotsessiga ühildatud biogaasi tootmise reaktoriga ühes mahutis. Kõrge metaanisisaldusega biogaas kasutatakse täielikult ära puitmassi tootmises ning sellega asendatakse oluline osa varem sisse ostetavast maagaasist. Reoveepuhastus toimub hapnikuvabas ehk anaeroobses keskkonnas, mis ei vaja suures koguses elektrienergiat ega teki ka jääkmuda erinevalt aeroobsest keskkonnast. Reaktoris kasutatakse spetsiaalset anaeroobset biograanulit, milles sisalduvad erinevat tüüpi bakterid lagundavad orgaanilist ainet etapiliselt lõpp-produktideks − CH4 ja CO2. Protsesside tulemusel tekib väärtuslik biogaas, mille keskmine metaanisisaldus on 75%.