SAPEA: Biodegradability of plastics in the open environment

SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies) on 2020. aasta detsembris avaldanud põhjaliku aruande biolagunevatest plastidest.

Uuringust järeldub, et biolagunevad plastikud omavad ressursiefektiivsuse tõttu ringmajanduses oma rolli. Rõhutatakse, et biolagunev plastik ei ole universaalne alternatiiv paremale jäätmekäitlusele. Samuti ei ole see lahendus ebasobivale sorteerimisele või risustamisele.

Mil määral on võimalik biolagunevaid plaste ringmajanduses käiku võtta, sõltub nende tootmisviisist.

Biolaguneva toote eluringi lõpp sõltub:

  • Plasti kasutusviisist
  • Jäätmekäitluse kättesaadavusest
  • Kehtivatest määrustest
  • Jäägi sorteerimise juhendi olemasolust
  • Infot omava tarbija käitumisest

Vajalik on süstemaatiline lähenemine, et juba olemasolevat jäätmekäitlust veel keerulisemaks ei muudetaks.

Inglisekeelset raportit saab lugeda SIIT