PACKGDEPO

pacdepo_1

 

 

PACKGDEPO - pandipakendi alase teadlikkuse tõstmine ja strateegilise lähenemise loomine Eesti-Läti pandipakendi süsteemide ühtlustamisele.

 

 

Eesti Keskkonnaministeerium ning Läti Keskkonnakaitse- ja Regionaalse arengu ministeeriumi ühisprojekt pandipakendi süsteemi laiemaks ja piiriüleseks rakendamiseks.  Pandipakendisüsteem toimib Eestis juba 2005. aastast ja on oma edukusega silma paistnud kogu maailmas. Lätis plaanitakse analoogset süsteemi rakendada 2022. aasta veebruarist. 2018 tõstatati Eesti ettepanekul ühise pandipakendisüsteemi loomise idee, millega Läti nõustus. Projekti käigus tehakse ühiseid avalikkuse tõstmise kampaaniaid, töötube, digilahenduste arendamist ja Valga-Valka piloot. Projekt on eelduseks lahenduste leidmisel piiriüleste pandipakendisüsteemide loomisel. Selle tulemusi on võimalik kasutada ka võimalike uute tegevussuundade raames, kus pandipakendi rakendamise meede võiks olla tõhus lahendus. Projekt on heaks võimaluseks suurendada piiriülest koostöös ühiste keskkonnaprobleemide lahendamisel pakkudes poliitika soovitusi ja majanduslikke hinnanguid.

 

Interreg_Pilt_2021
EU_Pilt_Logo

 

Projektiga soovitakse tõsta vähemalt 85 000 inimese teadlikkust pandipakendi võimalustest Eestis ja Lätis. Projekti tegevuste hulka kuuluvad: 

  • suur üleriigiline teadlikkuse kampaania
  • piirkondlik Valga-Valka suunatud piloot/kampaania
  • vähemalt 360 inimest osaleb projekti tegevustes

Projekti rahastatakse Eesti-Läti piiriülesest koostööprogrammist:
Interreg Eesti-Läti programm 2014-2020

Projekti periood: Mai 2021- Detsember 2022

Projekt kogumaksumus 300 000 €

Toetuse summa: 255 000 €

See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.