EASAC: Regenerative agriculture in Europe

Põllumajanduslikud tootmissüsteemid ohustavad praegu tõsiselt kliima stabiilsust ja ökosüsteemi vastupanuvõimet ning on keskkonnaseisundi halvenemise suureks tõukejõuks. Näiteks on mõjutab intensiivne põllumajandus liikide bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste vähenemist sh tolmeldamine, mulla erosiooni suurenemine, mulla viljakuse vähenemine, allavoolu veekahjustused, ranniku ökosüsteemide seisundi halvenemine. Põllumajandustootmise jätkusuutlikkuse ja vastupidavuse suurendamine nende kriiside ees peab põhinema süsteemsel vaatel, mis mitte ainult ei analüüsi, kuidas leevendada praeguste paljude ülemaailmsete kriiside mõju põllumajandusele, vaid näitab ka, milliseid konkreetseid muutusi on vaja selle vähendamiseks.