Mida otsustati tuliselt kulgenud ÜRO kliimakõnelustel ja mis on oluline Eesti jaoks?

Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Getlyn Denks ütles, et meie jaoks on oluline, et konverentsil jõuti üksmeelele, et riigid peavad kiiremini leidma tõhusaid lahendusi taastuvate energiaallikate kasutuselevõtuks ja fossiilkütustel põhineva tehnoloogia väljavahetamiseks.

Eile lõppes kaks nädalat kestnud ÜRO kliimakonverents COP 25, kus konkreetsete plaanideni ei jõutud. Kliimaprobleemidega lubati küll tegeleda, aga mitmete otsuste tegemine lükati edasi järgmise kohtumiseni. Kõnelustel tunnistasid riigid, et kliimamuutuste ohjamiseks tuleb riikide senised kliimakavad viia kooskõlla Pariisi kokkuleppega. Kasvuhoonegaaside kvoodikaubanduse reeglid jäid riikide erimeelsuste tõttu siiski määramata.

Loe lähemalt.