Materjalivoog: Tootmisjääkide väärindamine ja ringmajanduse võimalikkus Eestis

Materjalivoo eesmärgiks on: 

  1. Kaardistada ja digitaliseerida tootmisjäägid, et info oleks avalikult kättesaadav, mis looks soodsa pinnase tootmisjääkide laialdaseks kasutuselevõtuks.
  2. Lihtsustada ja automatiseerida riiklikku jäätmelubade ja aruandluse protsessi, läbi mille on võimalik suurendada ringlussevõtu mahtusid

16. septembril kell 13:00-14:45 on võimalik Accelerate Estonia Facebooki lehel vaadata ürituse "Materjalivoog: Tootmisjääkide väärindamine ja ringmajanduse võimalikkus Eestis" otseülekannet.
 
Ettekannetega esinevad Kaupo Heinma (Keskkonnaministeerium), Kristjan Maruste (Comodule) ja Mayri Tiido (Materjalivoog). 
 
Materjalivoog oli üks esimesest neljast projektist, mis osalesid Accelerate Estonia inkubatsiooniprogrammis. 
 
Ürituse kohta saab täpsemat infot mayri@acclerateestonia.ee