Ellen MacArthur Foundation

Ellen MacArthur Foundation on loonud abistavaid materjale poliitikakujundajatele, ettevõtjatele ja haridusasutustele, et kiirendada üleminekut ringmajandusele. Sealhulgas on koostatud indikaatorid, mis hindavad ettevõtte või toote toimivust ringmajanduse kontekstis. Lisaks on Taani näitel välja töötatud metoodika riigi tasemel ringmajanduse hetkeolukorra ja potentsiaali hindamiseks ning majandusarengu ümbersuunamiseks.

Ringlusnäitajad. See tööriist pakub metoodikat ja tööriistu, mille abil saab hinnata, kui edukalt toode või ettevõte tegutseb ringmajanduse kontekstis.

Tööriist poliitikakujundajatele. See tööriist pakub vahendeid ja meetodeid, mis on vajalikud ringmajandusele üleminekuks.

Lisaks nimetatud materjalidele leiab Ellen MacArthur Foundationi kodulehelt hulgaliselt muid ringmajandusega seonduvaid uuringuid, publikatsioone ja parimaid praktikaid. Mõned väljaanded:

Ellen MacArthur Foundation, 2019 "Reuse, rethinking packaging"

Ellen MacArthur Foundation, 2019 "Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change"

Ellen MacArthur Foundation, 2019 "Circular Economy in Cities"

Ellen MacArthur Foundation, 2019 "Cities and Circular Economy for Food"

Ellen MacArthur Foundation, 2019 "Artificial Intelligence and the Circular Economy"

UN Environment, Ellen MacArthur Foundation, 2019 "New Plastics Economy Global Commitment"