EASAC: Plastics in a Circular Economy

EASACi keskkonnaprogrammil on eesmärk on uurida ringmajanduse erinevaid aspekte. 

"Pakendplastid ringmajanduses ”, mis avaldati 2020. aasta märtsis, antakse ülevaade praeguse lineaarse majanduse negatiivsetest tagajärgedest plastpakenditele, arenguvõimalustest ringleva tootmise ja kasutamise mustri suunas ning võimalustest ringlussevõtu määra suurendamiseks ja lekete vähendamiseks. Uuritud teadusküsimused on seotud plastide keskkonnamõjuga keskkonnas, tootja laiendatud vastutusega, ringlussevõtu tehniliste probleemidega, tarbijate käitumisega, biopõhiste ja lagunevate plastide rolliga ning teadusuuringute ja innovatsiooni eesmärkidega.