Orthez OÜ

Maakond Jõgevamaa Tööstusharu Puidutööstus Ettevõtte aadress Jõgevamaa, 48436 Jõgeva County, Eesti Saadud toetussumma €178 934 Projekti kogumaksumus €357 868

Investeeringu käigus soetab Orthez OÜ uue CNC-töötlemiskeskuse ja saepurusilo (tornikujuline mahuti) . Orthez OÜ muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine vähendamise tänu uute tehnoloogiate kasutusele võtmisele. Uute seadmetega väheneb ettevõtte elektrienergiatarbimine 10%, toodang kasvab 1%/aastas ja tekib võimekus hakata efektiivselt turustama saepuru.