Biomajandus

Biomajandus on taastuva biomassi tootmine ja muutmine peamiselt toiduks, söödaks või ka muudeks biotoodeteks ning bioenergiaks.

Biomajandus hõlmab peaaegu kõiki tööstus- ja majandussektoreid. Peamiselt põhineb see siiski põllumajandusel, kalandusel ja metsandusel ning nendega seotud tööstustel, mis toodavad, majandavad või kasutavad muul moel bioloogilisi ressursse (näiteks toidu-, sööda-, kiu-, paberi-, energia-, keemia-, biotehnoloogiatööstus).

 

https://taltech.ee/biomajandus

Bio

Biomajandusega seotud sektorite arendamine kuulub Eestis eraldiseisvate valdkondadena Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalasse.

Maaeluministeeriumi tegevused valdkonnas on suunatud sellele, et kasvatada inimeste heaolu, säilitades või parandades looduskeskkonda ning tagades toidu- ja energiajulgeoleku.


Rakkerühma liikmed ja partnerid

Maaeluministeerium
Keskkonnaministeerium
Haridus- ja Teadusministeerium
Majandus- ja kommunikatsiooniminsteerium


Kui soovid olla osa biomajanduse rakkerühmast ning teemal kaasa rääkida kirjuta meile

meeting