PACKGDEPO

Pilt illustratiivne* (Eesti Pandipakendi kogumiskast)

 

 

PACKGDEPO - pandipakendi alase teadlikkuse tõstmine ja strateegilise lähenemise loomine Eesti-Läti pandipakendi süsteemide ühtlustamisele.

 

 

Eesti Keskkonnaministeerium ning Läti Keskkonnakaitse- ja Regionaalse arengu ministeeriumi ühisprojekt pandipakendi süsteemi laiemaks ja piiriüleseks rakendamiseks.  Pandipakendisüsteem toimib Eestis juba 2005. aastast ja on oma edukusega silma paistnud kogu maailmas. Lätis plaanitakse analoogset süsteemi rakendada 2022. aasta veebruarist. 2018. aastal tõstatati Eesti ettepanekul ühise pandipakendisüsteemi loomise idee, millega Läti nõustus. Projekti käigus tehakse ühiseid avalikkuse tõstmise kampaaniaid, töötube, digilahenduste arendamist ja Valga-Valka piloot. Projekt on eelduseks lahenduste leidmisel piiriüleste pandipakendisüsteemide loomisel. Selle tulemusi on võimalik kasutada ka võimalike uute tegevussuundade raames, kus pandipakendi rakendamise meede võiks olla tõhus lahendus. Projekt on heaks võimaluseks suurendada piiriülest koostöös ühiste keskkonnaprobleemide lahendamisel pakkudes poliitika soovitusi ja majanduslikke hinnanguid.

 

Interreg_Pilt_2021
EU_Pilt_Logo

Projekti tegevuste hulka kuuluvad: 

  • lahendustele orienteeritud töötoad (sh avalik sektor, tootjad, ringlussevõtjad;
  • suur üleriigiline teadlikkuse kampaania (sealhulgas piirkondlik Valga-Valka suunatud piloot/kampaania);
  • huvigruppide kaasamine;
  • ühtlustatud süsteemi ja eeskirjade väljatöötamine ning poliitiliste ja tehniliste juhiste andmine koostöö parandamiseks.

Projektiga soovitakse tõsta vähemalt 85 000 inimese teadlikkust pandipakendisüsteemist ja selle võimalustest Eestis ja Lätis. Lisaks kaasatakse projekti tegvustesse vähemalt 360 inimest.

Eesti-Läti ühine pandipakendisüsteem oleks ELis eesrindlik ja pilootprojekt, kuna see näitaks piiriülest koostööd ja aitaks mõlemal riigil vastastikku täiendades täita oma jäätme-eesmärke.

 

Projekti rahastatakse Eesti-Läti piiriülesest koostööprogrammist:
Interreg Eesti-Läti programm 2014-2020

Projekti periood: Mai 2021- Detsember 2022

Projekt kogumaksumus 300 000 €

Toetuse summa: 255 000 €

See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.

PackDepo pilot 1. töötuba - "Müütide murdmine", 05.01.2022 kell 12.00 Zoom rakenduses.

PACKGDEPO 2. töötuba - "Haridusmaterjalid ja praktikad", 07.03.2022 kell 13.00 Zoom rakenduses.

PackDepo pilot 3. töötuba - "Valga-Valka piloot", 31.03.2022 kell 12.00 MS Teams rakenduses.

PACKGDEPO 4. töötuba - veebinarid õpetajatele (põhikool), 17.05.2022 kell 15.00 Zoom rakenduses

PACKGDEPO 5. töötuba - veebinarid õpetajatele (algharidus), 22.05.2022 kell 13.00 Zoom rakenduses

(PACKGDEPO veebinarid õpetajatele: Ringmajandus, teadlik tarbimine ja pandipakendid 17.05 ja 24.05.2022 - Tartu loodusmaja)