PACKGDEPO

Pilt illustratiivne* (Eesti Pandipakendi kogumiskast)

 

 

PACKGDEPO - pandipakendi alase teadlikkuse tõstmine ja strateegilise lähenemise loomine Eesti-Läti pandipakendi süsteemide ühtlustamisele.

 

 

Eesti Keskkonnaministeerium ning Läti Keskkonnakaitse- ja Regionaalse arengu ministeeriumi ühisprojekt pandipakendi süsteemi laiemaks ja piiriüleseks rakendamiseks.  Pandipakendisüsteem toimib Eestis juba 2005. aastast ja on oma edukusega silma paistnud kogu maailmas. Lätis rakendatakse analoogset süsteemi alates 2022. aasta veebruarist. 2018. aastal tõstatati Eesti ettepanekul ühise pandipakendisüsteemi loomise idee, millega Läti nõustus. Projekti käigus tehakse ühiseid avalikkuse tõstmise kampaaniaid, töötube, digilahenduste arendamist ja Valga-Valka piloot. Projekt on eelduseks lahenduste leidmisel piiriüleste pandipakendisüsteemide loomisel. Selle tulemusi on võimalik kasutada ka võimalike uute tegevussuundade raames, kus pandipakendi rakendamise meede võiks olla tõhus lahendus. Projekt on heaks võimaluseks suurendada piiriülest koostöös ühiste keskkonnaprobleemide lahendamisel pakkudes poliitika soovitusi ja majanduslikke hinnanguid.

 

Interreg_Pilt_2021
EU_Pilt_Logo

Projekti tegevuste hulka kuuluvad: 

  • lahendustele orienteeritud töötoad (sh avalik sektor, tootjad, ringlussevõtjad;
  • suur üleriigiline teadlikkuse kampaania "PackDepo" (sealhulgas piirkondlik Valga-Valka suunatud piloot/kampaania);
  • huvigruppide kaasamine;
  • ühtlustatud süsteemi ja eeskirjade väljatöötamine ning poliitiliste ja tehniliste juhiste andmine koostöö parandamiseks.

Projektiga soovitakse tõsta vähemalt 85 000 inimese teadlikkust pandipakendisüsteemist ja selle võimalustest Eestis ja Lätis. Lisaks kaasatakse projekti tegvustesse vähemalt 360 inimest.

Eesti-Läti ühine pandipakendisüsteem on ELis eesrindlik ja pilootprojekt, kuna see näitab piiriülest koostööd ja aitab mõlemal riigil vastastikku täiendades täita oma jäätme-eesmärke.

 

Projekti rahastatakse Eesti-Läti piiriülesest koostööprogrammist:
Interreg Eesti-Läti programm 2014-2020

Projekti periood: mai 2021- aprill 2023

Projekt kogumaksumus 300 000 €

Toetuse summa: 255 000 €

See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.

Projekti info inglise keeles PACKGDEPO - EstLat

Pilt illustratiivne* (Eesti Pandipakendi kogumiskast)

Õpetajatele lõpuseminar Riias 10.02.2023:

Eesti Keskkonnaministeerium ning Läti Keskkonnakaitse- ja Regionaalse arengu ministeeriumi ühisprojekti "Pandipakendi alase teadlikkuse tõstmine ja strateegilise lähenemise loomine Eesti-Läti pandipakendi süsteemide ühtlustamisele" raames korraldatakse õpetajatele lõpuseminar, mille fookuses on, kuidas eelkooliealiste laste ja põhikooli õpilastele ringmajanduse sh pakendite teemat on võimalik käsitleda.

Seminar toimub kohapeal ja veebiülekandena.

Kohapeal osalemiseks saab registreeruda kuni 7. veebruarini 2023. Kohapeal osalemise osalejate arv on piiratud ja esimesed 40 osalejat saavad osalemise kinnituse e-posti teel.

Tartust sõidab organiseeritud buss Riiga ja õhtul tagasi Tartusse (peatustega Otepääl ja Valgas).

Ülejäänud osalejad saavad lingi, kus on võimalik jälgida ülekannet.

Seminaripäeval osalemine on tasuta. Õppepäeva toimumist rahastatakse Eesti-Läti piiriülesest koostööprogrammist: Interreg Eesti-Läti programm 2014-2020.

Registreerumine õpetajate lõpuseminarile "Ringmajandus ja sellega seotud teemade käsitlemine alus- ja põhihariduses" Riias, Lätis 10.02.2023 (google.com)

Seminari päevakava_Riia_10.02.2023.pdf (265.7 КБ)

 

Töötoad

PackDepo pilot 1. töötuba - "Müütide murdmine" toimus 05.01.2022 kell 12.00 Zoom rakenduses.

PACKGDEPO 2. töötuba - "Haridusmaterjalid ja praktikad" toimus 07.03.2022 kell 13.00 Zoom rakenduses.

PackDepo pilot 3.töötuba - "Valga-Valka piloot" toimus 31.03.2022 kell 12.00 MS Teams rakenduses.

PACKGDEPO 4. töötuba - veebinarid õpetajatele (põhikool), 17.05.2022 kell 15.00 Zoom rakenduses.

PACKGDEPO 5. töötuba - veebinarid õpetajatele (algharidus), 22.05.2022 kell 13.00 Zoom rakenduses.

(PACKGDEPO veebinarid õpetajatele: Ringmajandus, teadlik tarbimine ja pandipakendid 17.05 ja 24.05.2022 - Tartu loodusmaja)

PACKGDEPO 6. töötuba - Koolituspäev õpetajatele: "Pakendijäätmetest lihtsalt ja loogiliselt" 23.09.2022 11.00-16.30 Tartu Loodusmajas.

(Koolituspäev õpetajatele: Pakendijäätmetest lihtsalt ja loogiliselt 23.09 - Tartu loodusmaja)

PACKGDEPO 7. töötuba - "Poliitiline ja tehniline analüüs ning soovitused" koos avaliku sektori huvigruppidega toimus 06.01.2023 14.00-15.30.

PACKGDEPO 8. töötuba - "Poliitiline ja tehniline analüüs ning soovitused" pandipakendi operaatorite ja erasektoriga toimus 09.01 14.00-16.00.

PACKGDEPO 9. töötuba - Õpetajatele lõpuseminar: Registreerumine õpetajate lõpuseminarile "Ringmajandus ja sellega seotud teemade käsitlemine alus- ja põhihariduses" Riias, Lätis 10.02.2023 (google.com)

 

Aktuaalne

Valminud on uued jäätmeteemalised haridusmaterjalid: 

Jäätmeteemalised õppematerjalid põhikoolile (PACKGDEPO) | Keskkonnaharidus.

Valga–Valka pandipakendi pilootprojekt

08.–29. jaanuar 2023 saab Valga Selveri ja Valka SuperAlko poodides tagastada nii Eesti kui Läti pandimärgiga taarat. Pilootprojekti käigus katsetatakse kahe riigi ühist panditagastamise võimalust.