CESCY lõppraportid

Viimastel aastatel on ringmajanduse rakendamise kohta tehtud palju erinevaid uuringuid. Fookuspunkt on eri tööstusharudes tööjõuti erinev, kuid on üks sektor, kus ringmajandusest pole veel piisavalt ülevaadet või arusaama: noorsootöö.

Käesoleva uurimistöö eesmärk oli saada ülevaade viie Euroopa Liidu liikmesriigi – Eesti, Itaalia, Hispaania, Portugali ja Hollandi – ringmajanduse rakendamisest ja status quo olukorrast ning Euroopa kontekstist. Uurimistöö hõlmab ringmajandusega seotud seadusandlust, rahastamisvõimalusi, ringmajanduse visiooni elluviimist ning teadmiste ja hariduse pakkujaid.

Mõnel juhul on olemas ka konkreetsed noorsootöö näited, kuid see teema pole noorte seas veel laialt levinud. See uurimus toimib väärtusliku märgutulena noortele ja noorsootööle ringmajanduse teemal. See annab selge ülevaate riikide edusammudest teemal.

Kahjuks näitab see ka seda, kuidas mõnes riigis on võimalused piiratud ringmajandusega seotud tööjõust kuni hariduseni. Lisaks aitab see uuring noorsootöötajatel tuvastada: 
kus on kõige olulisemad võimalused ringmajandusega tegelemiseks, 
kust saada potentsiaalseid rahalisi vahendeid ja partnereid ning 
millised üksused pakuvad ringmajanduse teemalisi haridusprogramme