Finantseerimine

Ressursitõhususe meetmest (ja teistest toetusvõimalustest) saab lähemalt lugeda valides vastava teema finantseerimise menüüst.


Ettevõtetel ja organisatsioonidel on mitu võimalust saada ringmajandust soodustavatele tegevustele rahalist toetust.

Allolev kaart annab ülevaate ettevõtete ressursitõhususe meetmest toetust saanud ettevõtete kohta. Infot leiab nii tööstussektorite kui ka maakondade kaupa. 

Praeguseks (2020. a maikuu seisuga) on ressursitõhususe meetmest toetust saanud 113 projekti kogusummas 60,3 miljonit eurot. Kokku on toetusperioodi algusest (jaanuar 2017) ressursitootlikkuse suurenemisse investeeritud 177 miljonit eurot.

Finantseerimine

 • Finantseerimine maakondade kaupa

   {% for region in regionlist %}
  • {{region.title}}
    {% for item in list %} {% if item.options.region == region.id %}
   • {{ item.title }}
   • {% endif %} {% endfor %}
  • {% endfor %}