The Circularity Gap Raport 2023

Circle Economy andis koostöös ettevõttega Deloitte juba mitmendat aastat järjest välja The Circularity Gap raporti. Viimase raporti kohaselt on maailm on vaid 7,2% ringne, mis tähendab, et 7,2% kogu aastasest kasutatud materjali mahust võetakse uuesti kasutusse. Esimeses raportis, mis avalikustati 2012 aastal, oli see 9,1%. Kui käitumismustrid ei muutu materjali kasutuse osas, siis väheneb see number veelgi. Fakt on aga see, et maailm tegutseb planeedi turvalisuse piiridest väljaspool. Lineaarse mudeli domineerimine on endaga kaasa toonud tõsised keskkonnamõjud. 

Raportis tuuakse välja ringsed strateegiad, mis aitavad liikuda lineaarselt mudelilt ringmajandusele. Kokku on 4 eraldiseisvat materjalide liikumise strateegiat, aga need saab ühte liita üheks suureks materjalivooks:

  • kasuta vähem (use less)
  • kasuta pikemat aega (use longer)
  • kasuta uuesti (use again)
  • tooda puhtalt (make clean)

Lisaks käsitletakse, kuidas riigid on ülemineku teekonnal eri stardijoonel ja liiguvad eri kiirustel eesmärkide suunas, viidates kõrge, keskmise ja madala sissetulekuga riikidele. Kõrge sissetulekuga riikides peaks olema fookuses ületarbimise vähendamine. Keskmise sissetulekuga riigid peaks keskenduma materjali tarbimise stabiliseerimisele. Madala sissetulekuga riikide tähelepanu peaks olema suunatud infrastruktuuri välja ehitamisele.

Kindel on see, et lineaarselt mudelilt ringmajandusele üleminek ei saavutata üksi, vaid hädavajalik on koostöö kogu ühiskonna vahel - riigid, linnad, ettevõtted.

Tutvu raportiga lähemalt:

CGR 2023 - Report.pdf (8.73 MB)