Eestis tekkivate tekstiilijäätmete ringlussevõtu ja tootearenduste lahendused

Siinne kokkuvõte annab ülevaate Eesti Kunstiakadeemia juhitud 2021. aastal alanud ja 1,5 aastat kestnud teadus- ja arendusprojekti “Eestis tekkivate tekstiilijäätmete ringlussevõtu ja tootearenduste lahenduste väljatöötamine” tulemustest. Projekti eesmärgiks oli välja töötada Eestis tekkivate rõiva- ja tekstiilijäätmete ringlussevõtu praktilised lahendused, sealhulgas konkreetsed tootearenduste näidised, mis oleksid aluseks ringse tekstiilisüsteemi edasiseks arendamiseks Eestis.