Juuni 2020 infokiri

Infokirjas anname ülevaate ressursitõhususe ja LIFE programmide taotlusvoorudest ning anname ülevaate nii Euroopa ringmajanduse tegevuskavast 2.0 kui ka Eesti ringmajanduse arengudokumendi koostamise hetkeseisust