Graanul Invest AS

Maakond Järvamaa Tööstusharu Puidutööstus Ettevõtte aadress Imavere, 72401 Järva maakond, Eesti Saadud toetussumma €6 000 Projekti kogumaksumus €12 000

Graanul Invest AS soovib Imaveres asuva pelletitehase kuivatusprotsessiga seonduvalt viia läbi detailse ressursitõhususe auditi. Ressursiauditi eesmärgiks on leida parimad võimalikud lahendused kuivatusprotsessi tehnoloogilise lahenduste uuendamiseks , et tagada maksimaalne tooraine ressursikasutuse efektiivsus, maksimaalne pelletite tootlikkus ja kuivatusüksuse kuluefektiivsus.