Kiilung OÜ

Maakond Tartumaa Tööstusharu Mööblitööstus Ettevõtte aadress Aakre, 67212 Valga maakond, Eesti Saadud toetussumma €130 794 Projekti kogumaksumus €261 589

Kiilung OÜ soovib projekti „Kiilung OÜ ressursitõhususe investeering“ raames investeerida uue CNC-pingi, automaatse puurpingi ning pelletikatla ja -pressi soetamisse. Projekti eesmärk on suurendada ettevõtte ressursikasutust 4,8% võrra toodanguühiku kohta 2020. aastaks läbi innovaatilise tootmistehnoloogia kasutuselevõtu.