Kroonpress AS

Maakond Tartumaa Tööstusharu Keemia- ja plastitööstus Ettevõtte aadress Tähe 133, 51013 Tartu, Eesti Saadud toetussumma €115 855 Projekti kogumaksumus €305 500

Kroonpress AS soovib projekti „Kroonpress AS ressursitõhususe investeering“ raames investeerida heatset trükiliinide kvaliteedikontrolli parendamisse. Projekti eesmärk on suurendada ettevõtte ressursikasutust 1,5% võrra toodanguühiku kohta 2020. aastaks läbi innovaatilise tootmistehnoloogia kasutuselevõtu.