Nordic Plast OÜ

Maakond Harjumaa Tööstusharu Keemia- ja plastitööstus Ettevõtte aadress Büroo- ja laohoone, Kurna tee, Kiili, 75401 Harju maakond, Eesti Saadud toetussumma €108 250 Projekti kogumaksumus €216 500

Nordic Plast OÜ soovib kaasates Euroopa Regionaalarengu Fondi toetust projekti "Investeering ressursitõhusasse lasertöötluskeskusesse" raames ressursitõhususe tõstmiseks investeerida uude innovaatilisse galvanomeetrilisel tehnoloogial põhinevasse lasertöötluskeskusesse. Projekti eesmärgiks on saavutada ressursikasutuse paranemine 2,7%.