Puiduhake

Maakond Harjumaa Tööstusharu Puidutööstus Ettevõtte aadress Marjamaa tee 12, Metsakasti, 74019 Harju maakond, Eesti Saadud toetussumma €319 610 Projekti kogumaksumus €710 245

Ressursitõhususe investeeringu eesmärk on raskesti töödeldava hakkpuidu toorme purustamiseks sobiva purusti, mis koosneb eelpurustist ja haamerpurustist, kasutusele võtmine, läbi mille kasvab hakkpuidu toodang 45% võrra ja alaneb tooraine kasutus toodanguühiku kohta 1% võrra. Seade võimaldab katlakütuseks sobivaks hakkpuiduks töödelda nii mullaseid ja juurte vahele jäänud kividega kände, väiksemaid metallesemeid sisaldavat jäätmepuitu (nt lammutuspuit, puitalused) ning jämedaid, saeveskite jaoks ülemõõdulisi puunotte. Uue purustiga on eesmärk tootmist alustada 2021. aastal.