Saaremaa DeliFood OÜ

Maakond Saaremaa Tööstusharu Toiduainetööstus Ettevõtte aadress Pikk 64c, Kuressaare, 93815 Saare maakond, Eesti Saadud toetussumma €125 000 Projekti kogumaksumus €250 000

Projekt on suunatud tootmises rakendatava soojusenergia optimeerimisele, katkestusteta tootmisprotsessi saavutamisele ning aurukasutustsüklis tekkiva jääkkondensaadi kasutusele võtmiseks. Lahenduse kasutuselevõtul väheneb aurutrassi pikkus ja seeläbi ka soojuskaod ning rõhukõikumised torustikus. Aurugeneraatorite kombineeritud kaskaadsüsteemi juurutamine võimaldab kasutada energia- ning veeressurssi märksa paindlikumalt ning väheneb vett pehmendavate kemikaalide rakendamise tarvidus.