Saku Õlletehas

Maakond Harjumaa Tööstusharu Toiduainetööstus Ettevõtte aadress Tallinna maantee 2, Saku, 75501 Harju maakond, Eesti Saadud toetussumma €852 500 Projekti kogumaksumus €1 762 700

Saku Õlletehas investeerib keedumaja soojustagastuse ressursitõhususe investeeringu projekti raames keedumaja katlasse, lisades sellele uuendusliku ja ressursitõhusust tõstva soojustagastuse lahenduse kondenseerumissoojuse kinnipüüdmiseks ning taaskasutamiseks tehases.

Saku Õlletehase ressursitõhususe projekti eesmärk on võtta kasutusele CO2 ärajuhtimise torustikele paigaldatav CO2 kogumise seadmestik. Läbiviidud detailse energia- ja ressursiauditi tulemusena jõuti järeldusele, et Tallinna tootmishoonesse CO2 kogumise seadmestiku paigaldamine annab olulise ressursisäästu. Selle tulemusena saab taotleja koguda kokku kääritamisel tekkiv süsihappegaas ja taaskasutada seda tootmisprotsessis.

Saku Õlletehas AS soovib projekti „ Saku Õlletehas AS detailne energia- ja ressursiaudit“ raames läbi viia oma tootmisprotsessi detailse energia- ja ressursiauditi, mis hõlmab õlle ja muude jookide tootmisprotsessi erinevaid ressursitõhususe tõstmise potentsiaaliga etappe. Energia- ja ressursiauditi eesmärgiks on tõsta ettevõtte teadlikkust oma ressursikasutusest ning tuvastada meetmed ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks.