Tarmetec OÜ

Maakond Tartumaa Tööstusharu Masin ja metall Ettevõtte aadress Ringtee 6, 50105 Tartu, Eesti Saadud toetussumma €199 663 Projekti kogumaksumus €475 000

Ressursitõhususe investeeringuga muutub Tarmetec OÜ tootmine ressursisäästlikumaks ning projekti tulemusena valmistatakse detaile väiksema ressursikasutusega ja suurema ressursitootlikkusega. Uue seadmetega muutub tootmine kiiremaks, suurema mahulisemaks ja ressursisäästlikumaks.