Targa linna konverents

Tallinn tutvustab end kui rohetehnoloogia testikeskust, kus nii ettevõtjad kui ka linnad saavad ühiselt arendada keskkonnasäästlikke projekte ning leida ühiseid lahendusi linnade arendamiseks.

Targa linna konverents viib linnad ja ettevõtjad kokku.

Lisainfo

pilt