Kontakt

Kodulehe on koostanud ja sisu haldab Keskkonnaministeerium. 

Ringmajanduse arengudokument ja tegevuskava

Krista Kupits
Keskkonnakorralduse osakonna peaspetsialist
+372 626 0708
krista.kupits@envir.ee

Ökomärgis ja konkurss "Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte"

Kadri Koemets
Keskkonnakorralduse osakonna peaspetsialist
+372 626 2911
kadri.koemets@envir.ee  

Keskkonnahoidlikud riigihanked ja keskkonnajuhtimissüsteemid 

Liis Kaar
Keskkonnakorralduse osakonna peaspetsialist
+372 626 0740 
liis.kaar@envir.ee

Ettevõtete ressursitõhususe meede

Mihkel Krusberg
Keskkonnakorralduse osakonna nõunik
Teema: auditid ja investeeringud
+372 626 0752
mihkel.krusberg@envir.ee

Jaana Merisaar (pikemal puhkusel)
Keskkonnakorralduse osakonna projektijuht 
Teema: teadlikkus ja koolitused
+372 626 0746
jaana.merisaar@envir.ee

 

 

 

Finantseerimine maakondade kaupa

Klikka nimetusel

  {% for region in regionlist %}
 • {{region.title}}
   {% for item in list %} {% if item.options.region == region.id %}
  • {{ item.title }}
  • {% endif %} {% endfor %}
 • {% endfor %}