Ringmajanduse teekaart

Ringmajanduse teekaart annab ülevaate ringmajanduse valdkonnas tehtud kokkulepetest, tähtaegadest ja seirab nende edenemist valges raamatus toodud sihtrühmade lõikes. Ringmajanduse teekaart on eelkõige suunatud teadlikkuse suurendamisele muutuvatest nõuetest ning käimasolevatest toetusmeetmetest, projektidest ja muudest algatustest. Teekaart suunab huvilised edasi täpsema info juurde. 


Täisekraanil kuvamiseks vajuta paremal üleval nurgas laiendamise ikoonile. 

 

Toetusmeetmed. Sellelt lehelt leiad ülevaate ringmajanduse valdkonda otseselt või kaudselt puudutavatest toetustest strateegiadokumentide lõikes, nende mahu, eesmärgi, vastutava ministeeriumi, toetuse saajate sihtrühmad ning seisundi. Võimalusel on lisatud viide teotusmeetme infole vastutava asutuse kodulehel.

Algatused. See leht katab poliitikakujundaja ja seotud asutuste ringmajandusega seotud projekte, erinevaid algatusi (mh EL algatusi), visioonidokumentide loomist, strateegiate uuendamist, mis on olulised ringmajanduse vaatest ja mõjutavad riigi, KOVide, ettevõtjate, kolmanda sektori ja/või üksikisikute tegemisi ja elu.

Teekaardid. Sellelt lehelt leiad lühiülevaate valdkonnaga seotud riigiülestest teekaartidest ning olulistest valdkonna kavadest, kohalike omavalitsuste teekaartidest ning mõned näited teiste riikide ringmajanduse teekaartide kohta. 

Strateegiad ja õigusraam. Sellelt lehelt leiad lihtsasti kätte viited ringmajanduse valdkonda puudutavatele regulatsioonidele, seadustele, arengukavadele, tegevuskavadele, teekaartidele ja kõigele muule.

Jäätmed. Siit leiad olulisemad nõuded koos tähtaegadega seoses jäätmete ja jäätmete ringlussevõtuga.

Pakendid. Siit leiad olulised nõuded seoses pakendite ringlussevõtu ja pakenditega seotud nõuete osas.

2024-2030 nõuded. Siit lehelt leiad vastaval perioodil kehtima hakkavate oluliste nõuete üldise kaardistuse ning viited edasi lugemiseks.

2035 eesmärgid. Siit lehelt leiad aastaks 2035 seatud olulised ringmajandusega seotud eesmärgid ja nõuded ning viited edasi lugemiseks. 

2050 eesmärgid. Siit lehelt leiad aastaks 2050 seatud suured eesmärgid ning viited edasi lugemiseks.