Infopäev „Ettevõtete ressursitõhususe suurendamine“

Infopäev toimub 15. juunil kell 10.00-16.00 Proto Avastustehase Lessneri saalis. Räägime kuidas on riik seni panustanud ressursitõhususe tõstmisse ja millised on edasised plaanid, samuti kuuleme ettevõtete kogemusi oma tegevuse ressursisäästlikumaks kujundamisel.

Infopäeval arutlevad teemade üle riigisektori, toetust saanud ettevõtete, ressursiaudiitorite ja konsultantide esindajad. Esinejate nimekiri täieneb jooksvalt.

Osalema on oodatud eelkõige ettevõtjad ja neid ühendavad erialaliidud, samuti ressursitõhususe konsulteerimise teenuseid pakkuvad ettevõtted.

Infopäev toimub eesti keeles, kohapeal sünkroontõlge inglise keelest. Üritus on osalejatele tasuta.

Kohapeal osalejate arv on piiratud. Võimalik on osaleda ka veebiülekande vahendusel, kuid nii võib ilma jääda vahetust suhtlusest ja kogemuste vahetamisest teiste osalejatega.

Päeva juhib ERRi ajakirjanik Anna Pihl.

Päevakava ning registreerimiselingi lisame üsna pea.

 

Taust

Konkurentsivõimelise ja mitmekesise tööstusbaasi säilimiseks ja edasiarenemiseks on vajalik muuta tööstussektor senisest energia- ja ressursitõhusamaks, edendada loodusressursside kasutust vähendavaid tehnoloogiaid ja tootmismeetodeid ning suurendada investeeringuid tehnikasse. Samuti on tarvilik suurendada jäätmete ringlussevõtu osakaalu tootmises, mitte loodusressursside kasutamise mahtu. Sellest tulenevalt loodi ning võeti alates 2015. aastast Eestis kasutusele ettevõtete ressursitõhususe meede. Meetme eesmärk on toetada Eesti tööstusettevõtetes suurema energia- ja ressursisäästu saavutamist ning suurendada ressursitootlikkust (SKP ja kodumaise toormaterjali tarbimise suhe) ehk raha hulka, mida saadakse ühe kilogrammi toormaterjali kohta.