Millist prügi leidub Balti meres enim?

Valdav osa merekeskkonnas kogunenud prügist pärineb algselt maismaalt, mistõttu ei saa mereprügi tekke ennetamisele suunatud meetmeid käsitleda lahus jäätmete ja prügi tekke ennetamisele suunatud meetmetest ühiskonnas laiemalt.

Läänemere ehk Limneamere seisukorrast on aina enam juttu. Aastaks 2021 on Läänemere-äärsetel riikidel seatud ühine eesmärk saavutada mere hea keskkonnaseisund.

Kahjuks jääb Läänemere kaitseks loodud Helsinki Komisjoni (HELCOM) aruande hinnangul üllas eesmärk selle aasta lõpuks saavutamata. Mere ökosüsteem vajab inimese käitumise parandamist. Probleemid on lisaks silmaga nähtavale prügisaastele veetaimede ülemäärane kasv, veealune müra ja ballastveega merre sattuvate võõrliikide mõju kohalikule ökosüsteemile.

Loe lähemalt.