Registreeru: Koolitajate roheoskuste koolitus Tallinnas

Koolitus annab laiema ülevaate, mida tähendavad tänapäeva maailmas keskkonnateemad ja roheoskused ning kuidas need muude teemadega seotud on. Praktilise poole pealt keskendutakse sellele, kuidas roheoskusi arendada, nt rohepesu äratundmine, kriitiliste küsimuste küsimine, rohelisemate valikute tegemine erinevates valdkondades. Koolitusel on suur rõhk osalejate endi analüüsiülesanntel ja õpitu praktikas katsetamisel.

Koolitusele on oodatud: 

Täiskasvanute koolitajad ja teised täiskasvanuõpet pakkuvad spetsialistid, kes sihipäraselt loodud õpisituatsioonis toetavad täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearendust. Koolitusele on oodatud täienduskoolitusasutustes, kutseõppeasutustes, noortevaldkonna asutustes, aga ka kultuuri- ja mäluasutustes töötavad täiskasvanute koolitajad ja organisatsioonide sisekoolitajad.  

Koolitajad

Koolitusi viivad läbi Sihtasutuse Teeme Ära koolitajad. 

Kadri Kalle – vabakutseline koolitaja, haridusprogrammijuht Teeme Ära SAs, kaasasutaja ja ekspert keskkonnahoidlike ürituste konsultatsiooniettevõttes Acento OÜ. Loe rohkem: https://kadrikalle.ee/

Mayri Tiido - täiskasvanute koolitaja (tase 6) ja õpidisainer, Eesti esimese tootmisjääkidele suunatud ostu-müügiplatvormi Materjalivoog kaasasutaja. Loe rohkem: https://www.linkedin.com/in/mayritiido/

Edukalt koolituse lõpetanud õppijatele väljastab Sihtasutus Teeme Ära täienduskoolituse tunnistuse. 

Koolituse koduleht

Registreerumine