Välismõõtme töörühm

Arengukoostöö (development co-operation) on üldtermin, mis hõlmab endas arenguriikidele suunatud rahalist abi, oskusteabe edasiandmist (tehniline abi), materiaalset abi. Eesti arengukoostöö üldiseks eesmärgiks on aidata kaasa üleilmse vaesuse vähendamisele ja kestliku arengu eesmärkide saavutamisele.

vam

Rakkerühma liikmed ja partnerid

Välisministeerium
Keskkonnaministeerium
Keskkonnainvesteerinugte keskus

...


Kui soovid olla osa välismõõtme rakkerühmast ning teemal kaasa rääkida kirjuta meile