Ringmajanduse rahastusmeetmed

Oleme ringlusmajanduse valdkonnas ette valmistamas muutusi läbi Ringmajanduse Valge raamatu, seda täiendava tegevusplaani kui ka riigipoolse uue perioodi rahastuse nutika disaini.

8. novembril 2021 toimus virtuaalselt ringmajanduse rahastusmeetmete disaini esimene kaasamiskohtumine. Selle jätkuna on võimalik siin veebivormil oma mõtteid jagada.

Planeeritud meetmed on kujundatud esmajärgus 5 valdkonnana:

1.    Ringmajanduspõhiste tootmis- ja tarbimismudelite kasutuselevõtu edendamine;
2.    Tööstuse ja teenindussektori, sh VKE-de energia- ja ressursitõhususe tõstmine ja auditite toetamine;
3.    Jäätmetekke ja pakendamise vältimine ja vähendamine, toodete korduskasutuse edendamine;
4.    Jäätmete liigiti kogumise infrastruktuuri toetamine;
5.    Ringlussevõtu võimekuse tõstmine ja ohutu materjaliringluse tagamine.

Esitlused:

Ringmajandus_Kaupo_Heinma_08.11.2021.pdf (920.3 KB) Ringmajandus_Aire_Rihe_08.11.2021.pdf (1.71 MB) Kaasamisüritus_Eduard_Sizov_08.11.21.pptx (655.44 KB)

Täiendavate küsimuste korral palun pöörduge Aire Rihe, aire.rihe@envir.ee , +372 5373 6257 poole.

Ringmajanduse rahastusmeetmete disain
Tagasiside vorm

Tagasiside saatmiseks täida kõik väljad.

Rahastusmeetme valik