Ringmajanduslike praktikate juurutamise võimaldajad ja barjäärid

Uuringu raames analüüsiti nelja tööstusharu ringmajandusega seotud ärimudeleid ja uuritud nende võimaldajaid ja barjääre. Käesolev uuring viidi läbi 8. septembrist kuni 12. detsembrini 2021. Uuring oli teostatud Tallinna Tehnikaülikooli jätkusuutliku väärtusahela juhtimise töörühma poolt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel.

Uuringuga hõlmatud tööstusharud olid:

1) arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tööstus;
2) kemikaalide ja keemiatööstus, v.a plastitööstus;
3) elektriseadmete tööstus;
4) metallitööstus.

Uuringu eesmärk oli nimetatud tööstussektorite puhul selgitada välja ringmajanduslikud ärimudelid, mis sobivad juba eksisteerivatele ning peamiselt lineaarmajanduse põhimõtetel tegutsevatele või vähesel määral ringmajandust rakendavatele Eesti VKEdele lähtudes konkreetse tööstusvaldkonna spetsiifikast. Lisaks oli eesmärgiks tuvastada sobivate ringmajanduslike ärimudelite puhul võimaldajad ja barjäärid olemasolevate VKEde ärimudelite ümberkujundamiseks sobivateks ringmajanduslikeks ärimudeliteks ning tuua välja tegurid, mille puhul on vaja riigi sekkumist ja tuge.